Wspierane fundacje

Fundacja Cyryla i Metodego z Inicjatywą Tato.NetFundacja Cyryla i Metodego z Inicjatywą Tato.Net

Dlaczego i jak wspieramy:

Wspieramy Fundację Cyryla i Metodego z Inicjatywą Tato.Net, ponieważ łączą nas podobne wartości. Cenimy rolę rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w kształtowaniu naszego społeczeństwa.
Jeśli chcesz wesprzeć Inicjatywę Tato.Net (Fundacja Cyryla i Metodego)? Wystarczy, że po dokonaniu zakupów wskażesz właśnie na Tato.Net, a my przekażemy część dochodu na ten cel.

O fundacji:

Program Inicjatywa Tato.Net został uruchomiony w 2004 roku ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Tato.Net to dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn, do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.
Tato.Net jest powołane również by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Stanowi również sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa.
Inicjatywa Tato.Net wierzy, że każde dziecko dla właściwego rozwoju i szczęścia potrzebuje mamy i taty. Istniejemy, by spełnić największe marzenie milionów dzieci, które w XXI wieku dotkliwie cierpią z brak ojcowskiej troski. Wszystkie działania Tato.Net wynikają z wizji ojcostwa, które potrzebuje być odkryte na nowo.
Rodzina mocna obecnością ojca
Budowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa
Fundacja Szczęśliwe DzieciństwoFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Dlaczego i jak wspieramy:

Wspieramy Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ponieważ wiemy jak duże znaczenie w kształtowaniu wartościowego społeczeństwa ma młodzież. Należy więc ją wspierać i dbać o jej prawidłowy rozwój oparty na wartościach.
Jeśli chcesz wesprzeć Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, to wystarczy, że po dokonaniu zakupów wybierzesz właśnie ją, a my przekażemy część dochodu na ten cel.

O fundacji:

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od ponad 20 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Naszą misją jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka. Człowieka silnej wiary, świadomego patriotę i obywatela, sprawnego w działaniu społecznym i gospodarczym.
Jak to robimy?

Akademia Młodzieżowa – to szkoła, której istotą jest Dobre Wychowanie. Uważamy, że Dobre Wychowanie młodzieży buduje nasz kraj pod względem gospodarczym, społecznym i moralnym, dlatego traktujemy je jako dobro narodowe Polski. Studenci w trakcie nauki mają możliwość zdobyć trzy duże szczyty wychowawcze - Korony Polskiego Wychowania: Brązową, Srebrną i Złotą.

Ośrodki FSD – założyliśmy i prowadzimy w Lublinie 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego do których codziennie uczęszcza ponad 80 dzieci i młodzieży. Nasi wychowankowie rozwijają swoje talenty, kształtują swój charakter, podejmują różne działania społeczne. Dzięki ciekawej ofercie zajęć pozaszkolnych, realizowanych według autorskiego programu FSD, chcemy przygotować młodego człowieka do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego – w Centrum kształcimy kadrę dla organizacji społecznych - przyszłych menadżerów społecznych.

Współpraca Międzynarodowa – organizujemy międzynarodową wymianę młodzieży i szkolenia dla liderów organizacji młodzieżowych z różnych krajów.
Fundacja w Duchu MiłościFundacja w Duchu Miłości

Dlaczego i jak wspieramy:

Wspieramy Fundację w Duchu Miłości, bo głęboko wierzymy w wartości jakimi się kieruje. Chcemy pomagać matkom i dzieciom w trudnej sytuacji i mieć wkład w budowanie lepszego społeczeństwa.
Jeśli chcesz wesprzeć Fundację w Duchu Miłości, wystarczy, że po dokonaniu zakupów wskażesz właśnie ją, a my przekażemy część dochodu na ten cel.

O fundacji:

Młode, samotne matki, bardzo często są odrzucone przez najbliższą rodzinę. Pozostawione same sobie, bez środków do życia i jakichkolwiek perspektyw, rzadko podejmują decyzję, żeby mimo wszystko walczyć – najczęściej po prostu poddają się. Nastoletnie matki, które dopiero spodziewają się dziecka, stają przed decyzją aborcji, bo wyrzucone z domu, nie widzą szans na dalszą naukę w szkole oraz samodzielne utrzymanie siebie i dziecka.
Takie dramatyczne scenariusze rozgrywają się każdego dnia, dlatego Fundacja w Duchu Miłości chce zrobić wszystko, żeby ocalić ludzkie istnienie oraz zapewnić matce i dziecku podstawowe, godne warunki do życia i rozwoju. Jest to przede wszystkim pomoc materialna, jak również wsparcie w znalezieniu pracy czy opłacenie terapii psychologa lub innego specjalisty. Nie są to jednorazowe działania, ale długotrwała współpraca. Samotne matki i ich dzieci, potrzebują stałego wsparcia i opieki, którą jako Fundacja, chcemy im zapewnić.
Pomagamy także opuszczonym dzieciom z domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Jest to nie tylko wsparcie materialne, ale również wspólne wyjścia, na przykład na pizzę. Prowadzimy dla nich także dodatkowe zajęcia edukacyjne. Kluczowym celem Fundacji jest zachęcanie dzieci do rozwoju i sprawienie, żeby z nadzieją patrzyły w przyszłość.
Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy MenendezFundacja "Pasja Życia" im. s. Józefy Menendez

Dlaczego i jak wspieramy:

Wspieramy Fundację „Pasja Życia”, ponieważ chcemy, aby ludzie świadomie budowali dobre relacje i cieszyli się życiem razem z bliskimi. Działania Fundacji „Pasja Życia” sprzyjają temu celowi i pomagają osobom uzależnionym.
Jeśli chcesz wesprzeć Fundację „Pasja Życia”, wystarczy, że po dokonaniu zakupów wskażesz właśnie ją, a my przekażemy część dochodu na ten cel.

O fundacji:

Działalność Fundacji, która została zainspirowana losem osób uzależnionych od narkotyków, dzisiaj jest skierowana do szerszej grupy ludzi. Nie są to już tylko osoby uzależnione. Wsparcie od Fundacji otrzyma każdy, kto jest w potrzebie i nosi w sobie pragnienie życia w wewnętrznej wolności: to są młodzi ludzie, którzy nie chcą brać narkotyków i szukają twórczych zajęć; to są kobiety, które doświadczały przemocy i chcą uwolnić się od tych przeżyć; to są zaraeżni HIV, którzy pomimo choroby usiłują “zdrowo” żyć; to są niepełnosprawni, którzy nieustannie chcą pokonywać swoje ograniczenia; to są ludzie samotni, którzy we własnym rozwoju dostrzegają drogę wyjścia z izolacji; to są osoby przeżywające głęboki i długotrwały smutek, które chcą wrócić do radości życia itd.


Akceptuję

Ta strona korzysta z plików cookie